Weekly Young Jump

Series en marzo de 2012:

| Usogui | Oxalis no Hata: Chousokabe Motochikaden | Ohanyu – Joshi Ana Collection | Kaichu! | Countach | Karei naru Shokutaku | GANTZ | Kingdom | GRAND SLAM | Kiwaguro no Brynhildr | Cyclops Shoujo Saipu~ | Samurai Soldier | 3P SAN PIECE | Shuukan Hajimete no Hatsune Miku | Supinamarada! | Sekiei Ayakashi Mangatan | ZETMAN | TOUGH | Destroy and Revolution | Delivery Cinderella | Tokyo Ghoul | Nejimaki Kagyu | 81 Diver | Papa no Iu Koto o Kikinasai! – Rojou Kansatsu Kenkyuu Nisshi | Hito Hitori Futari | Hibi Rock | Heisei Policemen!! | Beshari Gurashi | Minamoto-kun Monogatari | LIAR GAME | Radio Heads | REAL | Longecorn | Rozen Maiden |

1596: 2012-37-38 (09/08/2012)
Weekly Young Jump 2012 #37-38 (1596)
 • Portada: Mariko Shinoda
 1. Usogui c294
 2. Addicted to Curry c518
 3. GANTZ c369
 4. Kingdom c309
 5. GRAND SLAM c65
 6. Gokukoku no Brynhildr c26
 7. Cyclops Shoujo Saipu~ c52
 8. Samurai Soldier c214
 9. Shuukan Hajimete no Hatsune Miku c94
 10. Supinamarada c51
 11. ZETMAN c205
 12. W x Y c8
 13. TERRA FORMARS c16
 14. Devils×Devil -Kiryu in Paris- c1
 15. Tokyo Ghoul c41
 16. Nipongo c7
 17. Nejimaki Kagyu c71
 18. 81 Diver c285
 19. Papa no Iu Koto o Kikinasai! – Rojou Kansatsu Kenkyuu Nisshi c29
 20. Hito Hitori Futari c37
 21. Heisei Policemen! c125
 22. Beshari Gurashi
 23. Minamoto-kun Monogatari c43
 24. Longecorn c19
Web:
 1. Sekiei Ayakashi Mangatan c99
Ausentes: Kaichu! (p: c127), Arumi-chan no Gakushûchô (p: c4) (mensual), Rozen Maiden (p: c50), REAL (p: c72), Oxalis no Hata: Chouokabe Motochikaden (p: c44), Liar Game (indefinido, próximo c152), Hibi Rock, 3P SAN PIECE, COUNTACH (hasta el número 40), DESTROY AND REVOLUTION (p: 29), TOUGH (p: c427) .
1595: 2012-36 (02/08/2012)
Weekly Young Jump 2012 #36 (1595)
 • Portada: Momoiro Clover Z
 1. Arumi-chan no Gakushûchô c3 (mensual)
 2. Usogui c293
 3. Addicted to Curry c517
 4. Kingdom c308
 5. GRAND SLAM c64
 6. Gokukoku no Brynhildr c25
 7. Cyclops Shoujo Saipu~ c51
 8. Samurai Soldier c213
 9. Shuukan Hajimete no Hatsune Miku c93
 10. Shounen Shikeishuu 69
 11. Supinamarada c50
 12. ZETMAN c204
 13. W x Y c7
 14. TERRA FORMARS c15
 15. Tokyo Ghoul c40
 16. Tonari no Young Jump All-Stars
 17. Nipongo c6
 18. Nejimaki Kagyu c70
 19. 81 Diver c284
 20. Hito Hitori Futari c36
 21. Heisei Policemen! c124
 22. Beshari Gurashi
 23. Minamoto-kun Monogatari c42
 24. Longecorn c18
Web:
 1. Kaichu! c126
 2. Sekiei Ayakashi Mangatan c98
Ausentes: Rozen Maiden (p: c50), REAL (p: c72), Papa no Iu Koto o Kikinasai! – Rojou Kansatsu Kenkyuu Nisshi (p: c29), Oxalis no Hata: Chouokabe Motochikaden (p: c44), Liar Game (indefinido, próximo c152), Hibi Rock, 3P SAN PIECE, COUNTACH (hasta el número 40), GANTZ (hasta el número 37-38, p: c369), DESTROY AND REVOLUTION (p: 29), TOUGH (p: c427) .
1594: 2012-35 (26/07/2012)
Weekly Young Jump 2012 #35 (1594)
 • Portada: Ai Okawa
 1. Usogui c292
 2. Beshari Gurashi
 3. GRAND SLAM c63
 4. Gokukoku no Brynhildr c24
 5. Addicted to Curry c516
 6. Cyclops Shoujo Saipu~ c50
 7. Samurai Soldier c212
 8. Shuukan Hajimete no Hatsune Miku c92
 9. Supinamarada c4
 10. ZETMAN c203
 11. W x Y c6
 12. TERRA FORMARS c14
 13. KIG⊃R∩MI-Kigurumi-
 14. Tokyo Ghoul c40
 15. Nipongo c5
 16. Nejimaki Kagyu c69
 17. 81 Diver c283
 18. Hito Hitori Futari c35
 19. Heisei Policemen! c123
 20. Minamoto-kun Monogatari c41
 21. REAL c71
 22. Longecorn c18
 23. Rozen Maiden c49
Web:
 1. Kaichu! c125
 2. Sekiei Ayakashi Mangatan c97
Ausentes: Papa no Iu Koto o Kikinasai! – Rojou Kansatsu Kenkyuu Nisshi (p: c29), Oxalis no Hata: Chouokabe Motochikaden (p: c44), Arumi-chan no Gakushûchô (p: c3), Liar Game (indefinido, próximo c152), Hibi Rock, 3P SAN PIECE, COUNTACH (hasta el número 40), Kingdom (p: c308), GANTZ (hasta el número 27-28, p: c369), DESTROY AND REVOLUTION (p: 29), TOUGH (p: c427) .
1593: 2012-34 (19/07/2012)
Weekly Young Jump 2012 #34 (1593)
 1. Usogui c291
 2. Beshari Gurashi
 3. TERRA FORMARS c13
 4. Nipongo c4
 5. COUNTACH c313
 6. W x Y c5
 7. Kingdom c307
 8. GRAND SLAM c62
 9. Gokukoku no Brynhildr c23
 10. Addicted to Curry c515
 11. GANTZ c368
 12. Cyclops Shoujo Saipu~ c49
 13. Samurai Soldier c211
 14. Shuukan Hajimete no Hatsune Miku c91
 15. Supinamarada c48
 16. Tensai Koyaku Kami Sono Seinosuke – Kono Rede Yume wo Tsukamu Made –
 17. Minamoto-kun Monogatari c40
 18. DESTROY AND REVOLUTION c28
 19. Heisei Policemen! c122
 20. TOUGH c426
 21. Tokyo Ghoul c39
 22. Boku ha Imouto wo Ura Zaru wo Enai
 23. Nejimaki Kagyu c68
 24. 81 Diver c282
 25. Hito Hitori Futari c34
Web:
 1. Kaichu! c124
 2. Sekiei Ayakashi Mangatan c96
Ausentes: ZETMAN (p: c203), Longecorn (p: c18), Papa no Iu Koto o Kikinasai! – Rojou Kansatsu Kenkyuu Nisshi (p: c29), Oxalis no Hata: Chouokabe Motochikaden (p: c44), Arumi-chan no Gakushûchô (p: c3), Rozen Maiden (p:c49), Delivery Cinderella (p: c119),REAL (próximo c71), Liar Game (indefinido, próximo c152), Hibi Rock, 3P SAN PIECE, Beshari-Gurashi (en pausa hasta verano).
1592: 2012-33 (12/07/2012)
Weekly Young Jump 2012 #33 (1592)
 1. Usogui c290
 2. Beshari Gurashi
 3. TERRA FORMARS c12
 4. Heisei Policemen! c121
 5. Nipongo c3
 6. W x Y c4
 7. Kingdom c306
 8. GRAND SLAM c61
 9. Gokukoku no Brynhildr c22
 10. Addicted to Curry c514
 11. Papa no Iu Koto o Kikinasai! – Rojou Kansatsu Kenkyuu Nisshi c28
 12. Cyclops Shoujo Saipu~ c48
 13. Samurai Soldier c210
 14. Shuukan Hajimete no Hatsune Miku c90
 15. Supinamarada c47
 16. Minamoto-kun Monogatari c39
 17. ZETMAN c202
 18. TOUGH c425
 19. Tokyo Ghoul c39
 20. Nejimaki Kagyu c67
 21. 81 Diver c281
 22. Hito Hitori Futari c33
 23. Longecorn c18
Web:
 1. Oxalis no Hata: Chouokabe Motochikaden c43
 2. Kaichu! c123
 3. Sekiei Ayakashi Mangatan c95
Ausentes: Arumi-chan no Gakushûchô (p: c3), GANTZ (p: c368), DESTROY AND REVOLUTION (p: c27), COUNTACH (p: c313), Rozen Maiden (p:c49), Delivery Cinderella (p: c119),REAL (próximo c71), Liar Game (indefinido, próximo c152), Hibi Rock, 3P SAN PIECE, Beshari-Gurashi (en pausa hasta verano).
1592: 2012-32 (05/07/2012)
Weekly Young Jump 2012 #32 (1591)
 1. Usogui c289
 2. TERRA FORMARS c11
 3. Heisei Policemen! c120
 4. Nipongo c2
 5. W x Y c3
 6. GANTZ c367
 7. Kingdom c305
 8. GRAND SLAM c60
 9. Gokukoku no Brynhildr c21
 10. Addicted to Curry c513
 11. Cyclops Shoujo Saipu~ c47
 12. Arumi-chan no Gakushûchô c2
 13. Samurai Soldier c209
 14. Shuukan Hajimete no Hatsune Miku c89
 15. Supinamarada c46
 16. Minamoto-kun Monogatari c38
 17. ZETMAN c201
 18. TOUGH c424
 19. Tokyo Ghoul c38
 20. Nejimaki Kagyu c66
 21. 81 Diver c280
 22. Hito Hitori Futari c32
 23. Longecorn c17
Web:
 1. Oxalis no Hata: Chouokabe Motochikaden c42
 2. Kaichu! c122
 3. Sekiei Ayakashi Mangatan c94
Ausentes: DESTROY AND REVOLUTION (p: c27), COUNTACH (p: c313), Rozen Maiden (p:c49), Delivery Cinderella (p: c119), Papa no Iu Koto o Kikinasai! – Rojou Kansatsu Kenkyuu Nisshi (p: c28),REAL (próximo c71), Liar Game (indefinido, próximo c152), Hibi Rock, 3P SAN PIECE, Beshari-Gurashi (en pausa hasta verano).
1590: 2012-31 (28/06/2012)
Weekly Young Jump 2012 #31 (1590)
 1. Iriigaru?
 2. Kingdom c304
 3. Okusama Guten Tag!
 4. 81 Diver c279
 5. TERRA FORMARS c10
 6. DESTROY AND REVOLUTION c26
 7. COUNTACH c312
 8. Gokukoku no Brynhildr c20
 9. Tokyo Ghoul c37
 10. TOUGH c423
 11. ZETMAN c200
 12. Nipongo c1 CP
 13. W x Y c2
 14. Heisei Policemen! c119
 15. Nejimaki Kagyu c65
 16. Minamoto-kun Monogatari c37
 17. Addicted to Curry c512
 18. Hito Hitori Futari c31
 19. Shuukan Hajimete no Hatsune Miku c88
 20. Supinamarada c45
 21. Cyclops Shoujo Saipu~ c46
 22. Samurai Soldier c208
 23. GRAND SLAM c59
 24. Longecorn c16
 25. Rozen Maiden c48
 26. Arumi-chan no Gakushûchô c4
Web:
 1. Oxalis no Hata: Chousokabe Motochikaden c41
 2. Kaichu! c121
 3. Sekiei Ayakashi Mangatan c93
Ausentes: Delivery Cinerella (p: c119), Usogui (p: c289), GANTZ (p: c367), Papa no Iu Koto o Kikinasai! – Rojou Kansatsu Kenkyuu Nisshi (p: c28),REAL (próximo c71), Liar Game (indefinido, próximo c152), Hibi Rock, 3P SAN PIECE, Beshari-Gurashi (en pausa hasta verano).
1589: 2012-30 (21/06/2012)
Weekly Young Jump 2012 #30 (1589)
 1. Usogui c288
 2. Kingdom c303
 3. GANTZ c366
 4. 81 Diver c278
 5. TERRA FORMARS c9
 6. DESTROY AND REVOLUTION c26
 7. COUNTACH c311
 8. Tokyo Ghoul c36
 9. TOUGH c422
 10. W x Y c1
 11. Heisei Policemen! c118
 12. Nejimaki Kagyu c64
 13. Minamoto-kun Monogatari c36
 14. キミは淫らな僕の女王
 15. Addicted to Curry c511
 16. Hito Hitori Futari c30
 17. Hibi Rock
 18. Shuukan Hajimete no Hatsune Miku c87
 19. Delivery Cinderella c118
 20. Cyclops Shoujo Saipu~ c45
 21. Samurai Soldier c207
 22. GRAND SLAM c58
 23. Longecorn c15
 24. Papa no Iu Koto o Kikinasai! – Rojou Kansatsu Kenkyuu Nisshi c27
 25. Arumi-chan no Gakushûchô c3
Web:
 1. Oxalis no Hata: Chousokabe Motochikaden c40
 2. Kaichu! c120
 3. Sekiei Ayakashi Mangatan c92
Ausentes: ZETMAN (próximo: c200), Supinamarada (próximo: c45), Gokukoku no Brynhildr (próximo: c20), Rozen Maiden (próximo c48), REAL (próximo c71), Liar Game (indefinido, próximo c152), 3P SAN PIECE, Beshari-Gurashi (en pausa hasta verano).
1588: 2012-29 (14/06/2012)
 Weekly Young Jump 2012 #29 (1588)
 1. Usogui c287
 2. Kindgdom c302
 3. 81 Diver c277
 4. TERRA FORMARS c8
 5. COUNTACH c310
 6. Tokyo Ghoul c35
 7. TOUGH c421
 8. Heisei Policemen! c117
 9. Nejimaki Kagyu c63
 10. Minamoto-kun Monogatari c35
 11. ZETMAN c199
 12. Addicted to Curry c510
 13. Hito Hitori Futari c29
 14. eques CP
 15. Shuukan Hajimete no Hatsune Miku c86
 16. Gokukoku no Brynhildr c19
 17. Delivery Cinderella c117
 18. Cyclops Shoujo Saipu~ c44
 19. Samurai Soldier c206
 20. GRAND SLAM c57
 21. Longecorn c14
 22. Papa no Iu Koto o Kikinasai! – Rojou Kansatsu Kenkyuu Nisshi c27
 23. Supinamarada! c44
 24. Arumi-chan no Gakushûchô c2
Web:
 1. Oxalis no Hata: Chousokabe Motochikaden c39
 2. Ohanyu – Joshi Ana Collection c18
 3. Kaichu! c119
 4. Sekiei Ayakashi Mangatan c91
Ausentes: GANTZ (próximo c366), Rozen Maiden (próximo c48), REAL (próximo c71),  DESTROY AND REVOLUTION (próximo c26), Liar Game (indefinido, próximo c152), Hibi Rock, 3P SAN PIECE, Beshari-Gurashi (en pausa hasta verano).
1587: 2012-28 (07/06/2012)
 Weekly Young Jump 2012 #28 (1587)
 1. Arumi-chan no Gakushûchô c1 (Renjûrô Kindaichi) CP
 2. Usogui c286
 3. Oxalis no Hata: Chousokabe Motochikaden c38
 4. Kaichu! c118
 5. COUNTACH c309
 6. GANTZ c365
 7. Kindgdom c301
 8. GRAND SLAM c56
 9. Gokukoku no Brynhildr c18
 10. Cyclops Shoujo Saipu~ c43
 11. Samurai Soldier c205
 12. Shuukan Hajimete no Hatsune Miku c85
 13. Supinamarada! c43
 14. Sekiei Ayakashi Mangatan c90
 15. ZETMAN c198
 16. TOUGH c420
 17. TERRA FORMARS c7
 18. Delivery Cinderella c116
 19. Tokyo Ghoul c34
 20. Nejimaki Kagyu c62
 21. 81 Diver c276
 22. Papa no Iu Koto o Kikinasai! – Rojou Kansatsu Kenkyuu Nisshi c26
 23. Hito Hitori Futari c28
 24. Heisei Policemen! c116
 25. Minamoto-kun Monogatari c34
 26. Mononoke Super CP
 27. Longecorn c13
Ausentes: Rozen Maiden (próximo c48), REAL (próximo c71), Addicted to Curry (próximo c510), DESTROY AND REVOLUTION (próximo c26), Liar Game (indefinido, próximo c152), Hibi Rock, Ohanyu – Joshi Ana Collection (próximo c18), 3P SAN PIECE, Beshari-Gurashi (en pausa hasta verano).
1585: 2012-27 (31/05/2012)
 Weekly Young Jump 2012 #27 (1586)
 1. Usogui c285
 2. Oxalis no Hata: Chousokabe Motochikaden c37
 3. Kaichu! c117
 4. COUNTACH c308
 5. Addicted to Curry c509
 6. Kingdom c300 CP
 7. GRAND SLAM c55
 8. Gokukoku no Brynhildr c17
 9. Cyclops Shoujo Saipu~ c42
 10. Samurai Soldier c204
 11. Shuukan Hajimete no Hatsune Miku c84
 12. Supinamarada! c42
 13. Sekiei Ayakashi Mangatan c89
 14. ZETMAN c197
 15. TOUGH c419
 16. Toyari Guy
 17. TERRA FORMARS c6
 18. Delivery Cinderella c115
 19. Tokyo Ghoul c33
 20. Nejimaki Kagyu c61
 21. 81 Diver c275
 22. Papa no Iu Koto o Kikinasai! – Rojou Kansatsu Kenkyuu Nisshi c25
 23. Hito Hitori Futari c27
 24. Heisei Policemen! c115
 25. Minamoto-kun Monogatari c33
 26. REAL c70
 27. Longecorn c12
 28. Rozen Maiden c47
Ausentes: DESTROY AND REVOLUTION (próximo c26), Liar Game (indefinido, próximo c152), Hibi Rock, Ohanyu – Joshi Ana Collection (próximo c18), 3P SAN PIECE, Beshari-Gurashi (en pausa hasta verano).
1584: 2012-25 (24/05/2012)
Weekly Young Jump 2012 #26 (1585)
 1. Katsubou no Nina
 2. Usogui c284
 3. Oxalis no Hata: Chousokabe Motochikaden
 4. Kaichu!
 5. Addicted to Curry c508
 6. GANTZ c364
 7. Kingdom c298
 8. GRAND SLAM
 9. Gokukoku no Brynhildr c16
 10. Cyclops Shoujo Saipu~
 11. Samurai Soldier
 12. Shuukan Hajimete no Hatsune Miku c83
 13. Supinamarada!
 14. Sekiei Ayakashi Mangatan
 15. TOUGH c418
 16. TERRA FORMARS c4
 17. DESTROY AND REVOLUTION
 18. Delivery Cinderella
 19. Tokyo Ghoul
 20. Nejimaki Kagyu
 21. 81 Diver c274
 22. Papa no Iu Koto o Kikinasai! – Rojou Kansatsu Kenkyuu Nisshi c24
 23. Hito Hitori Futari
 24. Heisei Policemen!
 25. Minamoto-kun Monogatari c32
 26. Longecorn c11
Ausentes: ZETMAN (próximo c197), COUNTACH, Liar Game (indefinido), Hibi Rock, Ohanyu – Joshi Ana Collection, Rozen Maiden, Real, 3P SAN PIECE, Beshari-Gurashi.
1584: 2012-25 (17/05/2012)
Weekly Young Jump 2012 #25 (1584)
 1. Hito Hitori Futari
 2. Kingdom c297
 3. TERRA FORMARS c3
 4. Gokukoku no Brynhildr c15
 5. Usogui c283
 6. ZETMAN c196
 7. Papa no Iu Koto o Kikinasai! – Rojou Kansatsu Kenkyuu Nisshi c23
 8. COUNTACH
 9. Tokyo Ghoul
 10. 81 Diver c273
 11. Hibi Rock
 12. GRAND SLAM
 13. Sekiei Ayakashi Mangatan
 14. Cyclops Shoujo Saipu~
 15. TOUGH c417
 16. Nejimaki Kagyu
 17. Delivery Cinderella
 18. Heisei Policemen!!
 19. Supinamarada!
 20. Samurai Soldier
 21. Longecorn c10
 22. Ohanyu
 23. Shuukan Hajimete no Hatsune Miku c82
 24. Oxalis no Hata: Chousokabe Motochikaden
 25. Kaichu!
 26. Ohanyu – Joshi Ana Collection
Ausentes: GANTZ (próximo c364), DESTROY AND REVOLUTION, Liar Game (indefinido), Minamoto-kun Monogatari (próximo c32), Addicted to Curry (próximo c508), Rozen Maiden, Real, DESTROY AND REVOLUTION, 3P SAN PIECE, Beshari-Gurashi.
1583: 2012-24 (10/05/2012)
 Weekly Young Jump 2012 #24 (1583)
 1. Usogui c282
 2. Oxalis no Hata: Chousokabe Motochikaden
 3. Kaichu!
 4. Addicted to Curry c507
 5. GANTZ c364 CP
 6. GRAND SLAM
 7. Gokukoku no Brynhildr c14
 8. Cyclops Shoujo Saipu~
 9. Samurai Soldier
 10. 3P SAN PIECE
 11. Shuukan Hajimete no Hatsune Miku c81
 12. Supinamarada!
 13. Sekiei Ayakashi Mangatan
 14. ZETMAN c195
 15. TOUGH c416
 16. TERRA FORMARS c2
 17. Delivery Cinderella
 18. Tokyo Ghoul
 19. Nejimaki Kagyu
 20. KnocK eDGe
 21. 81 Diver c272
 22. Papa no Iu Koto o Kikinasai! – Rojou Kansatsu Kenkyuu Nisshi c22
 23. Hito Hitori Futari
 24. Heisei Policemen!!
 25. Minamoto-kun Monogatari c31
 26. Longecorn c9

Ausentes:
 Kingdom (próximo c297), Countach, DESTROY AND REVOLUTION, Liar Game (indefinido)
1582: 2012-22-23 (26/04/2012)
 Weekly Young Jump 2012 #22-23 (1582)
 1. Usogui c281
 2. Oxalis no Hata: Chousokabe Motochikaden
 3. Kaichu!
 4. Addicted to Curry c506
 5. GANTZ c363
 6. Kingdom c296
 7. Gokukoku no Brynhildr c13
 8. Cyclops Shoujo Saipu~
 9. Samurai Soldier
 10. 3P SAN PIECE
 11. Shuukan Hajimete no Hatsune Miku c80
 12. Supinamarada!
 13. Sekiei Ayakashi Mangatan
 14. ZETMAN
 15. TOUGH
 16. TERRA FORMARS
 17. DESTROY AND REVOLUTION
 18. Delivery Cinderella
 19. Tokyo Ghoul
 20. Nejimaki Kagyu
 21. 81 Diver
 22. Hito Hitori Futari
 23. Heisei Policemen!!
 24. Minamoto-kun Monogatari c30
 25. Longecorn c8
 26. Rozen Maiden

Ausentes:
 Countach, GRAND SLAM, Papa no Iu Koto o Kikinasai! – Rojou Kansatsu Kenkyuu Nisshi (próximo c22), Liar Game (indefinido)
1581: 2012-21 (19/04/2012)
Weekly Young Jump 2012 #21
 1. Oxalis no Hata: Chousokabe Motochikaden
 2. Kaichu!
 3. COUNTACH!
 4. Kami no Saikoro Asobi
 5. Addicted to Curry c505
 6. Kingdom c295
 7. GRAND SLAM
 8. Gokukoku no Brynhildr c12
 9. Cyclops Shoujo Saipu~
 10. Samurai Soldier
 11. 3P SAN PIECE
 12. Shuukan Hajimete no Hatsune Miku c79
 13. Supinamarada!
 14. Sekiei Ayakashi Mangatan
 15. TOUGH
 16. DESTROY AND REVOLUTION
 17. Delivery Cinderella
 18. Tokyo Ghoul
 19. Nejimaki Kagyu
 20. 81 Diver
 21. Papa no Iu Koto o Kikinasai! – Rojou Kansatsu Kenkyuu Nisshi c21
 22. Hito Hitori Futari
 23. Heisei Policemen!!
 24. “Mahou Tsukai” Kunrensei no Boku wa Hatsukoi Igai Mitomenai
 25. Minamoto-kun Monogatari c29
 26. Fu Ningyo rotten mermaid
 27. Longecorn c7

Ausentes:
Usogi, GANTZ, ZETMAN
1580: 2012-20 (12/04/2012)

Weekly Young Jump 2012 #20 (1580)

 1. Usogi c280
 2. Oxalis no Hata: Chousokabe Motochikaden
 3. Ohanyu – Joshi Ana Collection
 4. Kaichu!
 5. COUNTACH!
 6. Kami no Saikoro Asobi
 7. Addicted to Curry c504
 8. Kingdom c294
 9. GRAND SLAM
 10. Gokukoku no Brynhildr c11
 11. Samurai Soldier
 12. 3P SAN PIECE
 13. Shuukan Hajimete no Hatsune Miku c78
 14. Supinamarada!
 15. Sekiei Ayakashi Mangatan
 16. ZETMAN
 17. TOUGH
 18. Delivery Cinderella
 19. Tokyo Ghoul
 20. Nejimaki Kagyu
 21. 81 Diver
 22. Papa no Iu Koto o Kikinasai! – Rojou Kansatsu Kenkyuu Nisshi c20
 23. Hito Hitori Futari
 24. Heisei Policemen!!
 25. Minamoto-kun Monogatari c28
 26. Longecorn c6
1579: 2012-19 (05/04/2012)
Weekly Young Jump 2012 #19 (1579)


 1. Usogi c279
 2. Oxalis no Hata: Chousokabe Motochikaden
 3. Kaichu!
 4. COUNTACH!
 5. Addicted to Curry c503
 6. GANTZ c361
 7. Captain Tsubasa Kaigai Gekitou-hen EN LA LIGA
 8. Kingdom c293
 9. GRAND SLAM
 10. Kemonobito
 11. Gokukoku no Brynhildr c10
 12. Cyclops Shoujo Saipu~
 13. Samurai Soldier
 14. 3P SAN PIECE
 15. Shuukan Hajimete no Hatsune Miku c77
 16. Supinamarada!
 17. Sekiei Ayakashi Mangatan
 18. ZETMAN
 19. TOUGH
 20. Delivery Cinderella
 21. Tokyo Ghoul
 22. Nejimaki Kagyu
 23. 81 Diver
 24. Papa no Iu Koto o Kikinasai! – Rojou Kansatsu Kenkyuu Nisshi c19
 25. Hito Hitori Futari
 26. Heisei Policemen!!
 27. Minamoto-kun Monogatari c27
 28. Longecorn c5
1578: 2012-18 (29/03/2012)

Weekly Young Jump 2012 #18 (1578)

 1. Usogi c278
 2. Oxalis no Hata: Chousokabe Motochikaden
 3. Kaichu!
 4. Karei Naru Shokutaku c502
 5. Captain Tsubasa Kaigai Gekitou-hen EN LA LIGA
 6. Kingdom c292
 7. KuriKuriKuriNick
 8. GRAND SLAM
 9. Gokukoku no Brynhildr c9
 10. Cyclops Shoujo Saipu~
 11. Samurai Soldier
 12. 3P SAN PIECE
 13. Shuukan Hajimete no Hatsune Miku c76
 14. Supinamarada!
 15. Sekiei Ayakashi Mangatan
 16. ZETMAN CP
 17. TOUGH
 18. Delivery Cinderella
 19. Tokyo Ghoul
 20. Nejimaki Kagyu
 21. 81 Diver
 22. Papa no Iu Koto o Kikinasai! – Rojou Kansatsu Kenkyuu Nisshi c18
 23. Hito Hitori Futari
 24. Heisei Policemen!!
 25. Minamoto-kun Monogatari c26
 26. REAL
 27. Longecorn c4
1577: 2012-17 (22/03/2012)
Weekly Young Jump 2012 #17 (1577)


 1. Usogi c277
 2. Oxalis no Hata: Chousokabe Motochikaden
 3. Ohanyu – Joshi Ana Collection
 4. Kaichu!
 5. Countach
 6. Karei Naru Shokutaku c501
 7. Captain Tsubasa Kaigai Gekitou-hen EN LA LIGA
 8. Kingdom c291
 9. GRAND SLAM
 10. Cyclops Shoujo Saipu~
 11. GANTZ c360
 12. Samurai Soldier
 13. Shuukan Hajimete no Hatsune Miku c75
 14. Supinamarada!
 15. Sekiei Ayakashi Mangatan
 16. TOUGH
 17. Delivery Cinderella
 18. Tokyo Ghoul
 19. Nejimaki Kagyu
 20. 81 Diver
 21. Papa no Iu Koto o Kikinasai! – Rojou Kansatsu Kenkyuu Nisshi c17
 22. Hito Hitori Futari
 23. Heisei Policemen!!
 24. Minamoto-kun Monogatari c25
 25. Longecorn c4
1576: 2012-16 (15/03/2012)
 Weekly Young Jump 2012 #16


 1. Usogi c276
 2. Oxalis no Hata: Chousokabe Motochikaden
 3. Ohanyu – Joshi Ana Collection
 4. Kaichu!
 5. Countach
 6. Karei Naru Shokutaku c500
 7. Captain Tsubasa Kaigai Gekitou-hen EN LA LIGA
 8. Kingdom c290
 9. GRAND SLAM
 10. Kiwaguro no Brynhildr c8
 11. Cyclops Shoujo Saipu~
 12. Samurai Soldier
 13. Shuukan Hajimete no Hatsune Miku c74
 14. Supinamarada!
 15. Sekiei Ayakashi Mangatan
 16. TOUGH
 17. Delivery Cinderella
 18. Tokyo Ghoul
 19. Nejimaki Kagyu
 20. 81 Diver
 21. Papa no Iu Koto o Kikinasai! – Rojou Kansatsu Kenkyuu Nisshi c16
 22. Hito Hitori Futari
 23. Ja Dame Desuka? CP
 24. Heisei Policemen!!
 25. Minamoto-kun Monogatari c22
 26. Longecorn
1575: 2012-15 (08/03/2012)
Weekly Young Jump 2012 #15


 1. Usogi c275
 2. Oxalis no Hata: Chousokabe Motochikaden
 3. Kaichu!
 4. Countach
 5. Karei Naru Shokutaku
 6. GANTZ c359
 7. Kingdom c289
 8. GRAND SLAM
 9. Kiwaguro no Brynhildr c7
 10. Cyclops Shoujo Saipu~
 11. Samurai Soldier
 12. Shuukan Hajimete no Hatsune Miku c73
 13. Sekiei Ayakashi Mangatan
 14. TOUGH
 15. Delivery Cinderella
 16. Tokyo Ghoul
 17. Nejimaki Kagyu
 18. 81 Diver
 19. Papa no Iu Koto o Kikinasai! – Rojou Kansatsu Kenkyuu Nisshi c16
 20. Hito Hitori Futari
 21. Hibi Rock
 22. Heisei Policemen!!
 23. Beshari Gurashi
 24. Minamoto-kun Monogatari c21
 25. LIAR GAME c151
 26. Longecorn
Anuncios
 1. Deja un comentario

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: